National Acupuncture Detoxification Association (NADA)

Vestlig og østlig medisin

NADA-protokollen har kombinert den vestlige - og østlige medisin i utviklingen av sitt program. Dette har medført at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler programmet i behandlingen av rus- og psykiatripasienter. NADA’s akupunkturprogram er et forenkelt standardisert øreakupunkturprogram, som er blitt utviklet over lang tid igjennom kontrollerte studier.

Studiene har vist at NADA-programmet ikke bare er nyttig i forhold til fysiske og psykiske plager, men også for selve prosessen i den lange rehabiliteringen de fleste med rusmisbrukerbakgrunn og psykiske forstyrrelser trenger

 

  NADA,s øreakupunkturprogram er 5 faste punkter i hvert øre. Det er de samme punktene som benyttes hver gang. Nålene skal sitte inne i  mellom 30 – 45 minutter, men jo lenger jo bedre og gies så ofte pasient/klient selv ber om det.

NADA-protokollen kombinerer vestlig og østlig medisin i sitt program. Man bruker tradisjonelle vestlige terapiprogram og supplerer østlige medisinske metoder som akupunktur, massasje, urter o.l, for å lindre fysiske, psykiske og kroppslige ubehag og smerter.

NADA-programmet kan benyttes i avrusningsfasen, både i medikamentellfri avrusning og ved nedtrapping med medisiner. Den benyttes i alle eksisterende behandlingsprogram som for eksempel terapeutiske samfunn, arbeidstreningssteder, 12- trinnsmodellen, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR/MAR), kognitiv terapi, Drug Court (narkotikadomstolen) i døgninstitusjone og polikliniske. Den er populær både blant pasient/klienter, behandlerer og myndigheter siden behandlingsformen er enkel, rask og kostnadseffektiv.


N
ADA-akupunkturen hjelper for:

Fysiske symptom som:
Skjelvinger, svetting, kramper, diaré/forstoppelse, verking, hodepine, hjerteklapp, kvalme/oppkast, nysing/snufsing samt kroppslig smerte
Psykiske symptom som:
Uro, aggresjon, irritasjon, panikkanfall, søvnløshet, depresjon, mareritt
Letter også: PMS-plager og andre hormonforstyrrelser
Dessuten minsker trangen etter: Alkohol, narkotika, nikotin, sukker, mat, koffein    

H vor NADA-protokollen benyttes:

Medlemmer av NADA og andre som praktiserer NADA’s program jobber gjerne innen helse- og omsorgssektoren. Som oftest fra behandlingsinstitusjoner innenfor rus og psykiatrien, skaderedusertende tiltak for bostedsløse, fra halveishus til ettervernsgrupper, i fengsel og åpne soningsanstaler.
I USA er NADA stort og i følge 2000 data fra amerikanske myndigheter, er det mer enn 700 godkjente og lisensierte behandlingsprogram for rusmisbrukere som benytter seg av akupunkturprogrammet som et terapeutisk verktøy.

NADA regner med at det er flere tusen tilsvarende program på verdensbasis siden NADA har fått undervisere i mange land utenfor Nord Amerika. Disse har spredt kunnskapen om - og trent opp behandlere i NADA-protokollen verden rundt.
Det finnes i dag kontaktpersoner for NADA som underviser i NADA-protokollen i: England, Tyskland, Irland, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Ungarn, Italia, Russland, Midtøsten, Israel, Sør og sørøst Asia, Australia, Sør Amerika, Karibien og Mexico, Nepal, Filippinene, Vietnam, Thailand, Iran, India og Pakistan – les mer: Kontakt NADA Verden.
NADA’s kontaktpersoner som underviser i nevnte land baserer seg på NADA’s prinsipper, men velger sin organisasjonform.

NADA’s metode kan benyttes i alle miljøer, fysiske som kulturelle. Det er til og med mulig å gjennomføre en NADA-behandling der hvor det kan synes umulig å nå fram, som for eksempel hvor ekstremt farlig og voldelige personer oppholder seg. I strengt religiøse krigsherjede land, hvor befolkningen sliter med traumer, kan kvinner komme fritt da nålene kun skal settes i øret og ingen klær skal taes av.

NADA Norge