Soneterapi er en av de mest brukte formene for alternativ behandling i Norge.

Soneterapi er basert på en teori om at en spesiell sone i føttene gjenspeiler ett spesifikt organ eller kroppsdel. Når et organ blir sykt eller svekkes, vil man ifølge teorien få en fortykkelse i underhuden i den tilsvarende sonen i foten. Soneterapeuter konsentrerer derfor sin behandling til å bearbeide de aktuelle sonene i foten, noe som da skal kunne påvirke de spesifikke områder eller organer i kroppen.

Soneterapeuten arbeider manuelt, med massasje og trykk på foten som hovedarbeidsform. Soneterapi brukes av mennesker i alle aldersgrupper og ofte ved:


• Ledd- og muskelsmerter
• Stress
• Fordøyelsesproblemer
• Allergier
• Luftveislidelser
• Hormonelle lidelser
• Urinveisinfeksjoner
• Øre- og øyelidelser
• Virusinfeksjoner
• Hodepine
• Migrene
• Idrettsskader


Vi gjør oppmerksom på at selv om soneterapi brukes ved disse tilstandene, så betyr det ikke at metoden har vitenskapelig dokumentert effekt mot disse plagene og sykdommene.

Erfaring skal vise at barn reagerer lettere på behandlingen enn voksne, og at eldre pasienter vanligvis reagerer tregere. Soneterapi til barn brukes blant annet ved kolikksmerter, diaré og gjentatte luftveisinfeksjoner. Behandlingen brukes også forebyggende. Funksjonsforstyrrelser kan ifølge soneterapeuter gi seg utslag i ømme fotsoner før man selv merker at man er blitt syk.


Å gå til soneterapeut

Første gang du kommer til soneterapi, kan du forvente at soneterapeuten vil undersøke føttene dine. Soneterapeuten bruker undersøkelsen av føttene og eventuelt hendene for å finne informasjon om hvor i kroppen de mener det er ubalanse og hva de mener problemet er.


Diagnostikk

I tillegg til å bli undersøkt, kan du bli spurt om sykdomshistorie eller stilt andre spørsmål som soneterapeuten mener er relevante for dine plager eller sykdom. Soneterapeuten undersøker/ ser etter:

• Fotens og tærnes stilling og form
• Eventuelle hevelser/ ødemer, slapphet eller forkortelse av muskulaturen, inntrekninger i underhudsvevet
• Tegn på hud og negler: rifter, sår, vorter, blemmer, sopp, fargeendringer osv

Dette gjøres vanligvis ved at utøveren ser på og kjenner på føttene dine med hendene. Utøverne forsøker å trykke med samme intensitet forskjellige steder på foten, og da vil du kunne merke punkter hvor det gir mer smerte og ubehag enn andre. Slik mener de da å kunne skille mellom normale og belastede soner, og ifølge teorien kunne finne de punkter hvor du trenger behandling.


Behandlingen

Den faktiske behandlingen startes ved målrettede og intensive trykk og/ eller massasje på de belastede områdene. I noen tilfeller kan også hendene dine bli undersøkt og behandlet slik.

Under behandlingen ligger du oftest på en benk, eller sitter i en stol. Hvor lenge behandlingen varer avhenger ifølge utøverne av hvilket problem som behandles. Vanligvis varer en behandling mellom ½ til 1 time. Etter behandlingen får du ofte mulighet til å slappe av en stund.

Utøverne rapporterer at det varierer hvor mange behandlinger man trenger. Det er vanlig at soneterapeuten anbefaler mellom 6 til 12 behandlinger. Det er vanlig å gå til behandling oftere i starten, for så å la det gå mer tid mellom hver behandling – for eksempel to ganger i uken de første to ukene, deretter en gang i uken, to ganger i måneden og så videre.

Mange soneterapeuter bruker andre behandlingsformer i kombinasjon med soneterapi, som for eksempel massasje, øreakupunktur, akupressur, kost-, vitamin- og mineralterapi.