AkuNova er en metode utviklet av den danske akupunktøren John Boel.


I løpet av de siste 15 årene har Boel behandlet over 5000 øyepasienter fra hele verden ved sin klinikk i Aulum i Danmark. I 2000 ble han kåret som årets akupunktør ved en verdenskongress i Sri Lanka og har senere høstet mye anerkjennelse både i hjemland og utland for sine behandlingsresultater.


I 2003 gjennomførte han en undersøkelse av effekten på pasienter med Macula degenerasjon. Resultatet var oppsiktsvekkende - i løpet av de fire
ukene undersøkelsen varte, opplevde 70 prosent av pasientene en 27 prosents bedring av synet i gjennomsnitt

Aldersbetinget Macula degenerasjon (AMD) er en lidelse som rammer folk over 60 år og blir sett på som uhelbredelig. Det er den vanligste grunnen til at eldre blir blinde i Norge, og antall tilfeller ser ut til å øke. Man skiller mellom tørr og våt AMD, men behandlingen er den samme.

Andre øyelidelser som behandles med AkuNova er bl.a.: Retinitis Pigmentosa, "kikkertsyken", langsynthet, Glaukom (grønn stær), diabetes-relaterte øyelidelser, øyelidelser forårsaket av medisin eller fødselsskader.

 

SMERTEBEHANDLING

Metoden har også vist seg og ha særdeles god effekt ved de fleste typer smerter - både akutte og kroniske. I mange tilfeller vil en til to  behandlinger være tilstrekkelig for å gjøre pasienten smertefri . Andre må ha flere behandlinger, men de aller fleste opplever en klar bedring etter kort tid.

Ved autoimmune lidelser og plager som er mer eller mindre kroniske, kan det også vises til svært gode resultater .