Tankefeltterapi er en terapiform som går hånd i hanske med den nye retningen innenfor tradisjonell psykologi som kaller seg "positiv psykologi". Mannen som startet denne nye retningen innenfor psykologien heter Martin Seligmann og er en av de største kapasitetene vi har innenfor depresjonsforskningen. Martin Seligmann har imidlertid "snudd fokuset" sitt fra hva depresjon er og hvordan symptomene kan lindres til hvordan mennesker kan hjelpes til å unngå framtidige depresjonernår de først har fått hjelp til å bli symptomfrie. Dette sier Seligmann om hva man bør forvente seg av en som arbeider med mennesker med mentale problemer:

”Som psykolog er jobben min bare halvgjort når klienten min er fri for symptomene sine. Målet for meg og enhver annen som jobber med mennesker med psykiske lidelser skal og må være at klienten skal få hjelp til å leve et bedre liv i framtida og hjelp til å unngå ny psykisk sykdom”.

Dette er nøyaktig det målet en seriøs tankefeltterapeut har med sin behandling.

Tankefelt-terapi (TFT) ble utviklet av Dr. Roger Callahan, som selv er klinisk psykolog, i USA på begynnelsen av 80-tallet. Siden det har Dr. Callahan jobbet systematisk for å utvikle metoden. I dag er TFT en metode som i kombinasjon med tradisjonelle psykologiske metoder kan bidra til å løse opp de negative forbindelsene som er skapt i klientens følelser/sinn ved hjelp av konkrete behandlingspunkter. Noen mennesker greier å endre tankemønstrene sine ved hjelp av tankefeltterapi, mens andre ikke ser ut til å ha nytte av metoden.

Når TFT brukes sammen med tradisjonelle psykologiske og terapeutiske metoder vil klienten både kunne få hjelp med nåværende problemer og også lære en metode som de kan bruke selv på nye ting som måtte dukke opp i framtida.


TFT med algoritmer kom til Norge på slutten av 90-tallet. Algoritmene er behandlingspunkter i en fast rekkefølge som Dr. Callahan har satt sammen etter års erfaring med hva som hjelper mange. En algoritme mot f.eks. høydeskrekk er satt sammen fordi Dr. Callahan fant ut at de fleste klientene han hjalp med høydeskrekk fikk hjelp når han banket på akkurat de punktene i akkurat den rekkefølgen. Slike faste algoritmer er et enkelt hjelpemiddel for den som kan nyttiggjøre seg metoden. De øvrige vil ikke få noen endring i tankemønsteret ved hjelp av en slik algoritme. TFTdx (tankefeltterapi med diagnostikk) vil kanskje kunne hjelpe noen av dem som algoritmene ikke fungerer på, siden diagnostikken finner fram til behandlingspunkter som er unike for den enkelte klient.

 

Stress, sterke opplevelser eller medikamenter kan påvirke tankemønstrene våre slik at vi utløser angst. Tanken er at de automatiserte tankemønstrene ofte er uhensiktsmessige og nedlagt i oss i en periode i livet da vi var emosjonelt umodne. Dersom disse automatiserte tankemønstrene kan brytes, så får vi muligheten til å danne nye tankemønstre basert på de voksne individene vi er i dag og ikke basert på barnets følelsessterke reaksjoner.Tankefeltterapi benytter seg av en akupressur  teknikk kombinert med øyebevegelser (som EMDR). Akupressuren  innebærer lett fingerbanking mot punkter på hodet, overkroppen og hendene.
 

TFT utføres mens du tenker på de situasjonene som utløser angsten. De tankene som da er aktivert forstyrres av akupressuren, slik at de automatiserte tankene ikke får fortsette uforstyrret. Det at tankerekken forstyrres gjør det enklere å bryte ut av det tilsynelatende fastlåste mønsteret og dermed etablere nye og mer funksjonelle tankerekker.


Angsten oppstår i tankene, du skal IKKE måtte utsette deg selv for den påkjenningen det er å møte det du frykter før tankene dine er endret og grunnlaget for angsten er borte.


Vi gjør oppmerksomme på at tankefeltterapi (TFT)er en teknikk som skal hjelpe deg å endre måten du tenker på. Måten vi tenker vil i mange tilfeller både bidra til å utløse og å opprettholde følelsesmessige problemer. For mange mennesker vil det å endre tankemønstre være til stor hjelp når de skal handskes med disse problemene.