Øreakupunktur

Behandlingsmetoden er en form for refleksologi eller soneterapi. Man stimulerer bestemte punkter i øret ved å sette nåler i indikerte punkter. Brukes alene eller sammen med f. eks. klassisk akupunktur, soneterapi eller homeopati ved for eksempel følgende tilstander:

• akutte smerter og plager
• smerter i muskler og ledd
• idrettsskader
• røykeavvenning
• allergier
• øre-nese-halsplager
• hodesmerter
• lettere uro og stressrelaterte plager
• menstruasjonsplager

Hva er øreakupunktur?
Hele kroppen, med sine organer, kjertler og vev har reflekssoner i øret. Disse punktene er trykkømfintlige og elektrisk målbare hvis det er sykdom, forstyrrelse eller svekkelse i det organet sonen korresponderer til. Behandlingen går ut på å stimulere disse punktene for å fremme en helbredende effekt i det organet som sonen korresponderer til. Nogier ser på punktene som ren refleksterapi, mens kineserne i tillegg bruker ørets punkter i behandlingen med tradisjonell kinesisk medisin (TCM).

Historie
Øreakupunktur eller auriculoterapi er omtalt i kinesisk medisinsk litteratur allerede 500 f.Kr., men det var først i 1950-årene som den franske legen P. Nogier videreutviklet og spesialiserte behandlingsformen. Det var arbeidet til Nogier som fikk kineserne å begynne å bruke øreakupunktur igjen, som et komplement til klassisk kinesisk akupunktur.

Hvordan virker behandlingen?
Øreakupunktur brukes til diagnose og til å forebygge og behandle sykdom. Når det oppstår ubalanse, svakhet, skade eller sykdom i organismen, så gjenspeiles det i et eller flere trykkømfintlige punkter i øret. Ved å behandle punktene, stimuleres forskjellige reaksjoner, som har til hensikt å styrke kroppens selvhelbredende evner. En forståelse av virkningen til øreakupunktur kan fås fra neurofysiologiske teorier, og fra den tradisjonelle kinesiske medisinens energetiske teorier.

Øreakupunktur – for hvem?
Vi bruker ofte øreakupunktur i tillegg til andre behandlingsmetoder, for eksempel homeopati, klassisk akupunktur og soneterapi. Det er en skånsom og effektiv terapiform for både akutte og kroniske plager. Øreakupunktur er mye brukt ved avvenning, særlig ved røykeavvenning. Både barn og voksne kan bruke øreakupunktur.

Behandlingen
Terapeuten undersøker øret for å finne frem til eventuelle ømfintlige, og elektrisk målbare punkter. Man kan i visse tilfeller også finne synlige forandringer på øret. Det gjøres en vurdering om hvilke punkter som skal behandles, og behandlingen kan skje på flere måter. Det vanligste er å bruke meget tynne nåler, som settes in rett under huden på ømfintlige punkter. Disse nålene får sitte inne i 10-30 minutter. Punktet kan også stimuleres elektrisk. En annen variant er å behandle med semipermanente nåler som blir sittende inne over en lengre tid. Vi kan også bruke små frø som vi setter fast på punktet med tape. Denne metoden er fin å bruke til barn, og her kan pasienten selv stimulere punktet.

Hva skjer etterpå?
Ved akutte plager ser man ofte en bedring etter få behandlinger, mens andre kan trenge en lenger behandlingsperiode. Det skjer at øret blir rødt under og etter en behandling. Detter er en reaksjon på behandlingen, er ikke farlig og går over etter kort tid. Noen blir trett, søvnig og kan føle seg litt svimmel etter behandling. Det kommer bl. a. av frigjøringen av endorfiner, og det kan være lurt å hvile litt rett etter behandling.