Hva er healing?

 

Ordet healing har germanisk/engelsk rot og betyr å gjøre hel, hele, helbrede. Healing brukes i mange former og har vært praktisert i alle kulturer siden forhistorisk tid. Healing har blitt brukt siden tidens begynnelse, det er en del av menneskeverket, og blir til på grunn av tankens kraft, intensjon og ressurser. Healing skjer på grunn av de menneskelige ressurser som er investert. Ressursene som ligger bak healing kan være mange og inkluderer men begrenser seg ikke til høyere spirituelle idealer som kjærlighet, empati, barmhjertighet, glede, toleranse, glede, balanse, ro, ydmykhet med mer. Den som mottar healing kan beskrive og tolke sin opplevelse og tilegne den verdien som det betyr for personen selv, men ingen kan forklare hva som skjer på de dypere plan.

 

Noen mener at healing er kvakksalveri, men det er det ikke. Det finnes mer dokumentasjon som bekrefter virkningen av healing enn mange av de andre komplementære og alternative metoder (KAM). Legen og psykiateren Daniel Benor gir, i sin bok "Healing Research" (2001) en grundig gjennomgang av nærmere 200 kontrollerte studier som viser signifikant effekt.

 

Den kjente amerikanske forfatter og lege Dr. Larry Dossey sier at " dokumentasjon av healing er verdens best bevarte hemmelighet".

 

Hva er en healer?

 

En healer er en person som hjelper andre mennesker til bedre helse, velvære og livskvalitet. Han/hun er en energiarbeider som fungerer som en katalysator og dermed igangsetter andres egne iboende helbredende evner. Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes.

De dyktigste healere er flinke til å kommunisere og kan formidle så vel forståelsesmodeller som verktøy slik at andre blir i stand til å hjelpe seg selv. Nøkkelen til healing er økt bevissthet om årsakene som ligger bak ubalanse og sykdom. Når bevissthet rettes mot årsaken blir kroppen i stand til å bruke sin egen visdom til å regenere og reparere seg selv.

 

De fleste healere har gjennomgått en spirituell utviklingsprosess. Spirituell utvikling skal ikke forveksles med psykisk utvikling. Psykiske evner er ikke i seg selv det samme som spiritualitet. Psykiske evner og ferdigheter vil uansett utvikles på en naturlig måte under en spirituell utviklings- og oppvåkningsprosess alt ettersom behovet for bruk av evnene og ferdighetene melder seg. Mens de i seg selv verken er positive eller negative, er psykiske evner uten spiritualitet og disiplin som kjernekraft uten noen form for moralitet; begge kan forårsake store skader. Med tanke på dette anser Nordic Healing Association det som vesentlig at en healer har gjennomgått en skoleringsprosess som sikrer riktig bruk av både medfødte og innlærte ferdigheter.

I dagens samfunn og med den utviklingen som har skjedd i den siste tiden på healingområdet er det spesielt viktig at en healer har faglig tyngde og utdanning bak seg, for å kvalitetssikre de tjenester som blir tilbudt, på lik linje som helsepersonell og andre som arbeider med mennesker i sårbare situasjoner, helse og menneskelig utvikling. Dette er spesielt viktig siden tittelen healer er en ubeskyttet tittel som hvem som helst med en interesse for healing kan bruke.

 

Behandlingen

Behandlingen er en interpersonlig metode som er rettet mot helheten og består i å hjelpe den enkelte til å igangsette sin egen helbredelsesprosess, for å kunne gjenopprette balansen i kropp og sinn og stimulere og styrke kroppens egne iboende healing evner. Healeren er en katalysator i prosessen. Behandlingen skjer så vel verbalt som ikke verbalt (taus).  Healing har som hensikt å fremme, forebygge og ivareta helse, livskvalitet og gjenopprette balanse i energisystemet. Ved å vitalisere klientens bioenergiske system og/eller ved å påvirke eller omorganisere dette systemet, fremmes organismens egne iboende selvhelbredende prosesser.

 

Andre behandlingsformer reduserer ikke virkningen av healing, og healing vil ikke på noen måte redusere virkning av andre behandlinger. Healing er et supplement til medisinsk behandling av sykdom og en healer er alltid pliktet i sine yrkesetiske regler til å anbefale kyndig medisinsk vurdering.

Nordic Healing Association