Bruken av homeopati på dyr baserer seg på de samme prinsipper som hos mennesker. I motsetning til mange preparater som brukes innen tradisjonell veterinærmedisin, har homeopatiske medisiner ingen bivirkninger.

Alle dyr kan behandles med homeopati. De vanlige lidelsene vi ser er:

 • Hudplager (f.eks. eksem, kløe, furunkulose)
 • Allergier
 • Urinveisinfeksjoner
 • Øreproblemer
 • Fordøyelsesproblemer
 • Leddplager, stivhet, smerter
 • Uro, aggressivitet, adferdsproblemer
 • Stress
 • Angst, nedstemthet, manglende energi
 • Prostataproblemer
 • Innbilt drektighet
 • Infertilitet
Det er viktig å vite at for en homeopat er en diagnose fra veterinæren ikke tilstrekkelig til å velge medisin. Vi må være mer spesifikke. Fem hunder med samme diagnose vil kunne få fem forskjellige homeopatiske medisiner. I veterinærhomeopatien har vi flere hundre forskjellige medisiner; derfor er individuell vurdering det viktigste for valg av medisin.