Fødselsforberedende akupunktur gjør at kvinner unngår å føde på overtid.

Både gravide og jordmødre frykter overtid, fordi det kan føre til at fosteret dør i mors mage, og kan føre til komplikasjoner under fødselen.

 

Nå har en ny undersøkelse fra Østfold vist at fødselsforberedende akupunktur kan føre til at kvinner føder til termin.

 

Jeg er veldig fornøyd med resultatet, sier Else Skilnand, jordmor og prosjektleder for undersøkelsen.

 

Andre lignende undersøkelser fra utlandet har vist det samme resultatet, men det var viktig for oss  å gjøre en norsk variant.

 

Setter nåler før termin

 

Fødselsforberedende akupunktur er behandling som gis til gravide kvinner de siste fire ukene av svangerskapet.

 

Undersøkelsen, som er den første av denne typen i Norge, ble foretatt gjennom den kommunale svangerskapskontrollen i kommunene i Østfold.

 

Den gikk over to år, og hundre gravide kvinner fikk den fødselsforberedende akupunkturbehandlingen. De ble sammenlignet med hundre kvinner som ikke fikk denne behandlingen.

 

Blant de som ikke fikk behandlingen, kom halvparten av fødslene på overtid, mens i gruppen som fikk akupunktur fødte bare to av ti etter termin.

 

Får kortere fødsler

 

I tillegg til å unngå overtid, viser undersøkelsen at behandlingen gjør fødslene i gjennomsnitt to timer kortere, det blir brukt mindre igangsetting og kvinnene bruker mindre kunstig smertestillende under fødsler.